Skenor

Eventgross har en mängd skenor för ridåer och draperier i olika tyngder. Skenor finns för handdrag, lindrag och motordrag. Nedan presenterar vi de vanligaste modellerna.