Markskydd

Markskydd för fotbollsplaner eller områden som är hårt belastade till exempel under ett evenemang.
Kan även användas som tältgolv eller för att skydda ishockeyrinkar.

Markskydd och körplattor

Eventgross har lera olika typer av markskydd. Allt från lättare belastning till tyngre fordon.

Grässkydd för publik

Att skydda gräsytor som parker eller fotbollsplaner vid evenmang är viktigt för att området ska kunna användas direkt efter eventet. Ofta är det stora folksamlingar som kanske tillsammans med regn kan skapa stora problem för besökarna under eventet. Det skapas lätt lera och det är både jobbigt och smutsigt. Med ett markskydd med dränering klarar man sig bra.

Körplattor

Körplattor för tyngre transporter är ett effektivt sätt att kunna köra ut material på känsliga ytor samtidigt som fordonet inte kör fast. Eventgross har lite olika typer av skydd för tung trafik.